Jump to content
Ultimaker Community of 3D Printing Experts
Sign in to follow this  
marwijn

Error bij compileren Marlin voor Ultimaker 2

Recommended Posts

Hallo Allemaal,

Ik probeer Marlin te hercompileren (de versie van https://github.com/Ultimaker/Ultimaker2Marlin)%20om%20een%20thermocouple%20aan%20te%20sluiten.%20Ik%20krijg%20alleen%20in%20de%20arduino%20ide%20de%20volgende%20melding%20bij%20het%20verifieeren%20van%20de%20sketch%20:

Wireutility wi.c.o: In function `__vector_39':

C:Program Files (x86)ArduinolibrariesWireutility/twi.c:364: multiple definition of `__vector_39'

UltiLCD2_low_lib.cpp.o:C:Users

lv20522AppDataLocalTempuild3766642918848915446.tmp/UltiLCD2_low_lib.cpp:181: first defined here

c:/program files (x86)/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/bin/ld.exe: Disabling relaxation: it will not work with multiple definitions

 

Ik krijg dit zowel bij de laatste versie als bij de versie 14.09. Doe ik iets verkeerd of zit er een foutje in het archief ?

 

Alvast bedankt,

Marwijn.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

Welcome to the Ultimaker Community of 3D printing experts. Visit the following links to read more about our Terms of Use or our Privacy Policy. Thank you!